Adavédelmi tájékoztató

A(z) Molnár Szabolcs EV (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

 

Az adatkezelő címe: 1083 Budapest, Illés utca18

Az adatkezelő elérhetősége: hello@katasleszek.hu

------------

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók 

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Számlázási cím

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Molnár Szabolcs és a katasleszek.hu proejkten dolgozó partnerek.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 5 éven belül törlésre kerülnek.

------------

Adatfeldolgozók:

Név: KBOSS.hu Kft., (www.szamlazz.hu)

Székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b

Email cím: info@szamlazz.hu

 

Név: Barion Payment Zrt. (barion.com)

Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.

Email cím: support@barion.com

 

Név: Skycentrum Betéti Társaság (www.marketingszoftverek.hu, MailMaster rendszer)

Székhely: 1089 Budapest, Golgota utca 3.

Email cím: mailmaster@marketingszoftverek.hu

 

Név: Panosys Kft. , (www.tudaspiac.hu)

Székhely: 7500 Nagyatád, Kiszely L. u. 6. B ép. 1. em. 3.

Email cím: info@tudaspiac.hu

 

Név: The Rocket Science Group, LLC , (www.mailchimp.com)

Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

Email cím: hello@mailchimp.com

------------

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését vagy zárolását. 

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait. 

 

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél e-mailben kezdeményezheti.

 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

 

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu).

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH kérelem elbírálása folyamatban. (Bejelentés: Folyamatban)